1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

范執行長受邀至北京中國社會科學院訪問

時間:200765日 至68

地點:北京中國社會科學院

內容:應世界歷史研究所邀請,本中心執行長范毅軍教授,將於6月5日至8日進行學術訪問。訪問期間,范毅軍教授將就歷史學中的GIS應用與研究問題等舉行三場學術活動