1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀擔任逢甲大學「資料庫系統程式規劃」課程講師

本專題中心同仁郭巧玲受邀擔任逢甲大學「資料庫系統程式規劃」課程講師,授課內容為地理資訊系統理論與實作。

時間:2015年5月21日、5月28日、6月4日 14:00~17:00
地點:逢甲大學資訊工程學系 資電247教室

主辦單位:逢甲大學資訊工程學系