1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

科技部跨領域整合型研究計畫 「空間致能的智慧城市架構」計畫研究成果發表會

主題:大數據分析與智慧城市
時間:2015年5月17日(星期日)上午10:00至12:00
地點:國立台灣大學地理環境資源學系三樓305多媒體教室(台北市大安區羅斯福路四段一號)
主辦單位:科技部「空間致能的智慧城市架構」計畫團隊
相關資訊:<<請參閱>>