1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀擔任「開放資料技術研習營」講師

本專題中心葉耀鮮先生及本院資訊所李承錱先生受邀擔任「開放資料技術研習營」講師,研習營主題為「CKAN之應用發展與技術實務」。

時間:104年4月22日(三)
地點:資拓宏宇公司(新北市板橋區縣民大道二段7號6樓) 亞洲會議室
主辦單位:國家發展委員會
承辦單位:資拓宏宇國際股份有限公司