1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千助研究員發表一篇國際期刊論文

She-Lan Liu, Hao Pan, Peng Liu, Said Amer, Ta-Chien Chan, Jun Zhan, Xixiang Huo, Yunzhi Liu, Zheng Teng, Ling Wang, Hui Zhuang(2015) “Comparative epidemiology and virology of fatal and nonfatal cases of hand, foot and mouth disease in Mainland China from 2008 to 2014”, Reviews in Medical Virology

DOI: 10.1002/rmv.1827