1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

Workshop on Practice of QGIS

日期:2015年2月12日 (四) AM 8:50- PM 16:30
地點:台灣大學公衛學院214室(台北市徐州路17號)
講師:詹大千博士 (中研院人社中心助研究員)
主辦單位:台大流行病學與預防醫學研究所 及 台大基因體醫學研究中心遺傳流行病學核心實驗室
報名: http://wei.mc.ntu.edu.tw/lpgp/workshop