1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

日本學者來訪進行討論並參訪聯合圖書館輿圖典藏區

時間:200793日 下午3-5時

地點:本院人文社會聯合圖書館

內容:日本立正大學谷口博士等一行七人,對於本專題中心在GIS方面相關的研究成果有興趣,與本中心溫在弘博士交換相當多的意見,並參訪本中心地圖資源典藏及關系統開發成果,留下深刻印象。