1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任臺北市大理高中演講

臺北市立大理高中為執行103年度「課程與教學領先計畫」,促進教師專業成長與進修,精進教學品質,舉辦一系列研習活動,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任講師,講題:「遇見老台北:台北歷史地圖」

主辦單位:臺北市立大理高中
時  間:103年10月8日 9:00~12:00
地  點:臺北市立大理高中電腦教室(二)