1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-『從光立嶺到亞普拉塞─泰雅族群空間研究的可能與部落歷史的再現』

主講人:廖英杰先生(宜蘭縣史館館長、文化大學史學研究所博士)
題 目:從光立嶺到亞普拉塞─泰雅族群空間研究的可能與部落歷史的再現
時 間:2014年9月30日(二)上午11:00-13:00
地 點:817室
主辦單位:中央研究院台灣史研究所