1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與國史館簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與國史館簽訂學術合作協議書,共同推動國史館館藏前南京政府歷史檔案數位化保存,以擴增雙方學術資料庫內容,有效期間2014年9月25日至2015年12月31日。