1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

GIS專題中心參與『第十屆兩岸三院資訊技術交流與數位資源共享研討會』

會議名稱:第十屆兩岸三院資訊技術交流與數位資源共享研討會
主辦單位:中研院計算中心、中科院計算機網絡信息中心、社科院信息化管理辦公室
日期:2014年9月2~3日
地點:北京中科院計算機網絡信息中心

發表題目:公共衛生地理資訊的應用與展望
作    者:詹大千 / 人社中心地理資訊科學研究專題中心助研究員