1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁赴大陸參加研討會並發表論文

本專題中心白璧玲博士於2014年7月25~28日,前往杭州參加「歷史地圖專題研討會」,會中發表論文並進行學術交流。

范毅軍、白璧玲、廖泫銘(2014) 應用空間資訊技術與時空資訊平台編繪歷史地圖簡介,發表於「歷史地圖專題研討會」,2014/7/26~27,浙江省杭州市

會議活動報導: