1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任「高中優質精進計畫」講師

教育部委託國立臺灣師範大學舉辦「北二區高中優質精進計畫」,舉辦一系列教師在職進修課程,欲將空間資訊推廣至高中地理教育。本專題中心廖泫銘研究助技師受邀演講,介紹臺灣百年歷史圖資平台與地理教育應用。

活動日期:2014年3月4日(二) PM13:00~15:00
活動地點:國立華僑實驗高級中學生活科技館三樓電腦教室
主辦單位:國立臺灣師範大學地理學系
協辦單位:國立華僑實驗高級中學
課程資訊:<<請參閱>>