1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任建中「寒假地理資訊充實課程」講師

臺北市立建國高級中學規劃100學年度高一人文社會資優班寒假地理資訊充實課程,辦理一天半的地理資訊系統(GIS)研習,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任講師。

時間:101年2月2~3日
地點:建國高級中學資源大樓三樓電腦教室四
課程內容:<<請參閱>>