1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

第二代全國門牌地址定位服務推廣工作坊

活動主題:加速全國門牌地址定位服務推廣應用
場次:100年6月24日 下午
            100年6月27日 下午
            100年6月29日 上午
地點:內政部資訊中心 B1電腦教室 (台北市松江路469巷4號)
主辦單位:內政部資訊中心
報名網址:http://ngis2.moi.gov.tw/2008ngis/education/web/singlogin.aspx
活動簡章:<<請參閱>>