1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-『台灣經社指標及歷史人口資料庫與GIS整合應用』

台灣經社指標及歷史人口資料庫與GIS整合應用
主講人:廖泫銘 (中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心 研究助技師)
演講時間:2010年7月22日(四) 14:00
演講地點:中研院人社中心前棟三樓 調查研究專題中心 焦點團體室
演講海報:<<請參閱>>