1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

范執行長受邀至台灣科技大學參與『文史脈流行動導覽服務平台建置計畫』擔任座談會嘉賓

會議名稱:教育部資通訊-人文跨領域先導合作計畫-『文史脈流行動導覽服務平台建置計畫』
時間:98年10月16日(五)8:40-17:00
地點:國立台灣科技大學國際大樓IB202 會議室
詳細議程:<<請參閱>>