1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

地名斷詞空間對位技術(新聞地圖)

運用中研院中文斷詞系統及地名資料庫等基礎,發展自動抽取文章中的空間資訊編製成地圖技術,可以用於搜尋新聞報導,即時製作該新聞之主題地圖,讓讀者更清楚了解內容。
影片製作:林農堯
影片提供:中央研究院人社中心GIS專題中心。
影片連結: <<請參閱>>