1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2009年海峽兩岸都市地理資訊系統學術論壇
 • 會議時間:
  研討會日期:2009年10月16日
  會後考察日期:2009年10月17~21日
 • 主題:
  本次論壇主題以地理資訊系統與都市發展整合為主體,探討跨組織協同合作與應用為主,包括:
  1.整合SOA應用服務
  2.Grid架構支援應用
  3.跨組織行政規範創新思維
  4.推動GIS與跨組織合作實務
 • 會議地點:臺灣.臺中市逢甲大學
 • 詳細內容:<<請參閱>>