1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「國家軍事博物館籌備處」呂智惠代主任蒞臨本專題中心進行業務交流

國防部「國家軍事博物館籌備處」呂智惠代主任與同仁一行4人於11月17日蒞臨本專題中心拜訪,雙方就國軍歷史空間圖資數位典藏現況,與後續軍事博物館典藏研究工作進行廣泛討論與交流。