1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

農委會林務局農林航空測量所吳淑華所長蒞臨本專題中心進行業務交流

行政院農業委員會林務局農林航空測量所吳淑華所長與同仁一行3人於11月3日蒞臨本專題中心拜訪,雙方就臺灣歷史航照實體及數位典藏,與後續應用服務進行廣泛討論與交流。