1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁黃映榛小姐於2021年公共衛生聯合年會發表研究論文海報報告

講題:探討肥胖多基因風險分數、肥胖表型與罹患氣喘之關係
作者:黃映榛、朱奕碁、黃虹綾、黃景祥、楊欣洲、詹大千

日期:2021年10月3日(日)
地點:線上視訊報告

主辦單位:台灣公共衛生學會、台灣流行病學學會、台灣事故傷害預防與安全促進學會、台灣健康保險學會、高雄醫學大學、慈濟大學、國家衛生研究院