1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

講者:許聞廉  專任講座教授 (亞洲大學資工系、台北研發中心)

題目:自然語言新模型-- 擬人化的機器學習

 

時間:110年9月8日(三) 14:00 - 16:00

地點:本院人社中心第二會議室

演講海報:<<
請參閱>>