1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

【公告】「第二代全國門牌地址定位服務」不再提供服務

自2021年5月15日開始,原本由中央研究院人社中心GIS研究專題中心所開發之「第二代全國門牌地址定位服務」不再提供服務,請改用內政部資訊中心所開發之TGOS「全國門牌地址定位服務」。