1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀前往政大碩士原住民專班課程演講

講題:GIS於人文社會科學領域整合應用

日期:2020年11月21日(六) 09:00~12:00
地點:國立政治大學綜合院館北棟270717教室

主辦單位:國立政治大學土地政策與環境規劃碩士原住民專班