1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長受邀前往逢甲大學建設學院演講

活動:逢甲大學建設學院『研究方法』專題實務講座

日期:2020年10月30日(五) 14:00~17:00
地點:逢甲大學建設學院智慧城市共享學習堂(丘逢甲紀念館3樓)

主辦單位:逢甲大學建設學院