1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任元智大學歷史地理資訊系統概論與實作工作坊講師

元智大學中國語文學系鍾雲鶯教授為進行空間視野下的數位人文與越南研究,為培訓學生與助理,特舉辦一場「歷史地理資訊系統概論與實作」工作坊,本專題中心協助舉辦,由廖泫銘研究副技師擔任工作坊講師。

日期:2020年2月13~14日
地點:元智大學中國語文學系R5630

主辦單位:元智大學中國語文學系