1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀擔任「社區故事地圖實作工作坊」講師

本專題中心張智傑專案經理受邀擔任「社區故事地圖實作工作坊」講師。

時間:107年12月9日(日)  10:00 ~ 15:00
地點:金門大學華語文學系電腦教室(R408)

主辦單位:國立金門大學華語文學系