1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀擔任高雄市政府地政局「地理資訊交流研討會」講者

會議時間:2018年11月19日
會議地點:高雄市政府8樓第5會議室
主辦單位:高雄市政府地政局

講者:廖泫銘 研究副技師
講題:開放地理資料於公共治理與公民參與之應用與展望

講者:詹大千 副研究員
講題:建構高雄登革熱智慧防疫平台