1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁洪瑩發博士受邀前往馬來西亞參加學術研討會

本專題中心同仁洪瑩發博士7月20~24日受馬來西亞馬六甲文化單位邀請,前往馬來西亞參加馬六
甲登錄世界文化遺產十周年系列活動,參與王爺信仰之王府行儀學術研討會,在會中介紹臺灣王爺信仰信仰與文化資產,發表專題演講並進行學術交流。

講題:千歲巡狩-臺灣迎送代天巡狩儀式