1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長等人受邀前往武漢參加空間信息智能服務研討會

本專題中心范毅軍執行長及廖泫銘研究副技師受邀至武漢大學,參加第五屆空間信息智能服務研討會,會中發表口報告並進行學術交流活動。

會期:2018年1月13~14日
會議訊息:http://www.sohu.com/a/215258913_650579

發表題目:

范毅軍, 廖泫銘(2018) 時空框架與空間人文社會計算