1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員、鄧詠竹小姐參加2017年公共衛生年會並發表論文

會議名稱:2017年公共衛生學會年會
會議時間:2017年10月28日-10月29日
會議地點:高雄醫學大學

主辦單位 :台灣公共衛生學會、台灣流行病學學會、台灣事故傷害預防與安全促進學會、台灣癌症登記學會、台灣健康保險學會
承辦單位:高學醫學大學公共衛生學系暨碩博士班

發表題目: 運用雲端時空統計平台探索公共衛生議題
作者: 鄧詠竹、林柏丞、陳建州、郭巧玲、葉耀鮮、范毅軍、詹大千