1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任「106年度高中職地理資訊系統應用與推廣研習營」講師

高雄市政府委託國立高雄師範大學地理學系舉辦為期一天的「106年度高中職地理資訊系統應用與推廣研習營」,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任講師。

講題:QGIS軟體基本操作