1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任地圖學術研討會工作坊講師

中華民國地圖學會於10月1日假國立臺灣大學師陪中心舉辦「第16屆地圖學術研討會」,會議期間並舉辦兩場教師工作坊活動,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任工作坊活動之一「從空間資訊科技角度,談《精靈寶可夢Go》資訊技術與地圖教育應用」講師。

下載:工作坊講義