1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

運用數位人文典藏資源促進教學活潑化教學工作坊

日期:105年8月15日(一)~8月20日(六)
地點:國立彰化師範大學進德校區(彰化市進德路一號) 白沙大樓3樓歷史地圖繪製室
指導單位:教育部、國立彰化師範大學教務處
主辦單位:國立彰化師範大學歷史學研究所、中央研究院人社中心GIS專題中心

海報資訊:<<請參閱>>