1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心協辦宜蘭縣政府104度GIS教育訓練課程

宜蘭縣政府計畫處舉辦『104年度地理資訊系統- QGIS軟體操作使用教育訓練』,研習內容為Quantum GIS軟體操作、國土資訊系統(NGIS)與開放資料(Open Data)等議題,由本專題中心廖泫銘研究助技師擔任講師。

時間:2015年10月22日(四)
地點:宜蘭縣政府1樓電腦教室
主辦單位:宜蘭縣政府計畫處
協辦單位:誠益科技股份有限公司