1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第五屆白沙歷史地理國際學術研討會」,並發表論文


本專題中心廖泫銘研究助技師於2014年10月18~19日,參加由國立彰化師範大學及國立臺灣歷史博物館主辦之「第五屆白沙歷史地理國際學術研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文。

地點:國立彰化師範大學國際會議廳
會議網站:http://history.ncue.edu.tw/new/145-2014-08-20-06-31-41

發表題目:運用新舊地籍圖於台灣古城空間結構復原研究之探討
作者:廖泫銘、廖德宗